Reflectief leiderschap

Als je iets écht wilt begrijpen, probeer het dan te veranderen.
-- Kurt Lewin

Waarom doen we wat we doen?
Wat doen we als dat niet oplevert wat we willen?
En wat als anderen niet doen wat we willen?

Als kind was ik al nieuwsgierig naar hoe dingen werken. Na mijn studie Technisch Natuurkunde ging ik aan de slag als adviseur procesverbetering. Ik was verrast dat logische oplossingen en heldere afspraken niet vanzelf tot ander gedrag en verbetering leidde. Ik werd opnieuw nieuwsgierig. Deze keer naar de mens. Hoe mensen het gedrag van zichzelf en elkaar proberen te veranderen. 10 jaar professionele verdieping en persoonlijke ervaring hebben me veel antwoorden gegeven.

Ik heb mij met mijn bedrijf Veranderhulp gespecialiseerd in twee veel voorkomende vragen van professionals in organisaties:

  1. Hoe voer je gesprekken die impact hebben op het gedrag van anderen?
  2. Hoe breng je gedragsverandering op gang die je volhoudt?


Veranderhulp
Gesprekken met impact op gedrag.
// Lees meer »


Mijn inspiratie vind ik in het werk van Chris Argyris, William Ross Ashby, Gregory Bateson, Meredith Belbin, David Bohm, Aubrey Daniels, Antonio Damasio, BJ Fogg, Victor Frankl, Seth Godin, Marshall Goldsmith, Jay Haley, Bert Hellinger, Douglas Hofstadter, Daniel Kahneman, David Kantor, George Lakoff, Bruno Latour, Perry Marshall, Donald Schön, Roger Schwarz, John Seddon, Richard Sennett, BF Skinner, Wibe Veenbaas, Paul Watzlawick en Karl Weick.

Ik ben gecertificeerd als Tiny Habits® certified master coach, Organizational Behavior Management practitioner, Lean Green Belt, Belbin teamroltrainer, NLP practitioner, groepstrainer op identiteitsniveau en begeleider van familieopstellingen.

Hartelijke groet,

Bastiaan van Gils