Reflectief leiderschap

Als je iets écht wilt begrijpen, probeer het dan te veranderen.
-- Kurt Lewin

Waarom doen we wat we doen?
Wat doen we als dat niet oplevert wat we willen?

Als kind was ik al nieuwsgierig naar hoe dingen werken. Na mijn studie Technisch Natuurkunde ging ik aan de slag als adviseur procesverbetering. Ik was verrast dat heldere afspraken en logische oplossingen niet vanzelf tot ander gedrag en verbetering leidde. Ik werd opnieuw nieuwsgierig. Deze keer naar de mens. Hoe mensen het gedrag van elkaar en zichzelf proberen te veranderen. 10 jaar professionele verdieping en persoonlijke ervaring hebben me veel antwoorden gegeven.

Nu werk ik als pay-for-performance teamcoach vanuit mijn bedrijf Veranderhulp. Ik help managers en ondernemers het hardnekkige probleem in hun team op te lossen. Centraal hierbij staat de reflectie op en experimenteren met eigen handelen. Individueel en als groep.


Veranderhulp
Pay-for-performance teamcoaching
Lees meer »


Mijn inspiratie vind ik in het werk van Chris Argyris, William Ross Ashby, Gregory Bateson, Meredith Belbin, David Bohm, Aubrey Daniels, Antonio Damasio, BJ Fogg, Victor Frankl, Seth Godin, Marshall Goldsmith, Jay Haley, Bert Hellinger, Douglas Hofstadter, Daniel Kahneman, David Kantor, George Lakoff, Bruno Latour, Perry Marshall, Donald Schön, Roger Schwarz, John Seddon, Richard Sennett, BF Skinner, Wibe Veenbaas, Paul Watzlawick en Karl Weick.

Ik ben gecertificeerd als Tiny Habits® certified master coach, Organizational Behavior Management practitioner, Lean Green Belt, Belbin teamroltrainer, NLP practitioner, groepstrainer op identiteitsniveau en begeleider van familieopstellingen.

Hartelijke groet,

Bastiaan van Gils