Bastiaan van Gils

Strateeg met ervaring in het verbeteren en stabiliseren van organisaties met behulp van systeemtheorie, informatietheorie en sociale dynamica.

Strategie is voor mij: Tijdelijk enkele lokale situaties suboptimaliseren om tot een breder evenwicht te komen. In dat nieuwe evenwicht kunnen de lokale situaties zich verder ontwikkelen dan vóór inzet van de strategie.

[English version]

Ik studeerde Technische Natuurkunde en raakte na mijn studie geïnteresseerd in hoe mensen samenwerken. Als organisatieadviseur ervaarde en onderzocht ik hoe mensen (niet) effectief samenwerken. Ik verkende onderwerpen als gedrag, communicatie, taal, cognitie, systeemtheorie, groepsdynamiek, emoties, enzovoorts. Van het één kwam het ander en zo werd ik langzamerhand expert in vragen over het sturen, verbeteren en stabiel krijgen van organisaties en de mensen die daarin werken. Ik functioneer het beste in samenwerking met een leider die weet waar zhij heen wil en kan omgaan met onconventionele adviezen.

Op deze site vind U wat ik zoal heb gedaan, gelezen en geschreven.

Organizaties bieden mensen werk, af en toe plezier, allerlei ervaringen, houden ze van de straat, geven aanleiding tot het vertellen van verhalen en stimuleren de ontwikkeling van gemeenschappen. Ze hebben niets anders te geven.
-- Karl Weick, The social psychology of organizing
(second edition, 1979)